Banner

Ključ napredovanja

PDF Print E-mail

Ako je ikada postojao trenutak potpunog preobražaja tada je to bio trenutak našeg rođenja. U tom smo trenutku zakoračili kroz vrata vremena u novu stvarnost - stvarnost ljudskog života. Ispustili smo u pamćenju što smo bili prije i ušli smo u tjelesno područje u obnovljenom, pročišćenom stanju, još nedotaknuti od ovoga svijeta. A to naše cjelokupno biće, sve ono što nas je činilo i čini osobom, započinje novu igru života nakon rođenja iz majčine utrobe.
Naš život je baš poput igre. Rođenje je podizanje zavjese - smrt je njezino spuštanje. Igra se odvija u unaprijed pripremljenim etapama i utvrđenom mjestu zbivanja (u glavnim crtama), a započinje našim rođenjem.
Kada glumci u eksperimentalnom kazalištu ili stand-up komediji izađu na scenu, oni su, zapravo, do određene mjere, već ranije pripremljeni i uvježbani za svoju ulogu. Njihovi su karakteri već razrađeni i uobličeni, a scena jedva čeka da ih prihvati. U trenutku kada je zavjesa podignuta, igra se među njima započinje spontano odvijati.
Na isti način, trenutak našeg rođenja razotkriva jasne konture našeg života. Naš cjelokupni život postoji kao razvojna mogućnost ili potencijal koji je za nas bio već unaprijed pripremljen. No, rabeći naše pravo na slobodu izbora i neovisnu volju, mi smo ti koji odlučujemo učiniti sa svojim životom ono što želimo - ispuniti i iskoristiti sve svoje mogućnosti u cijelosti, ili, ako tako poželimo, tek jedan njihov maleni dio. Sloboda izbora i neovisna volja neotuđivo je pravo svake duše u ovome svijetu.

U čemu pomaže numerologija

Grana numerologije koju ovdje poučavamo temelji se na nauku pitagorejske, kaldejske i vedske numerologije. Ona predstavlja novi način analiziranja ljudske sudbine i otkrivanja ključnih čimbenika koji su od presudne važnosti za naš daljnji napredak u procesu evolucije svijesti.
Već dugi niz tisućljeća veliki mudraci govore o tome kako ne pripadamo ovoj materijalnoj razini života, te da je naša iskonska priroda vječna, puna znanja, sreće i blaženstva. No, nepobitna je činjenica kako smo uslijed svojih materijalnih želja i djelatnosti stavljeni u ovom životu unutar grubog fizičkog tijela, ograničeni dosegom svojih pet osjetila, te umom, inteligencijom i egom.
No tko smo zapravo mi, i što je naš životni zadatak u ovom životu? Gdje leže ključevi našeg probitka i mogućnosti našeg trajnog prosperiteta i sreće? Što je to s čime se neminovno moramo sresti u ovom životu i koje lekcije moramo naučiti kako bismo nesmetano nastavili svoj evolutivni razvoj svijesti?
Numerologija nam omogućuje da pogledamo unutar sebe iz mnogo objektivnijeg kuta, otkrivajući nam i pokazujući stvarne aspekte naše osobnosti kojih nismo bili niti svjesni i čije smo utjecaje, moći, razvojne mogućnosti i potencijale, podcijenili ili zapostavili tijekom života.
Ona je značajno sredstvo i alat koji doprinosi samootrivanju i samoizgrađivanju, kao i unaprijeđenju odlika koje smo naslijedili u ovom životu.

Ključ koji otvara naše “Novo Ja”

Naš sadašnji život trebamo shvatiti kao određeni obrazac, ili, točnije, djelić jednog velikog mozaika koji predstavlja naše cjelokupno bivstvovanje u ovom materijalnom svijetu. U tom djeliću mozaika mi moramo ispuniti određene, unaprijed dogovorene, zadatke, kako bi naš sadašnji život dostigao svoju punu svrhu i smisao.
Pažljivim analiziranjem međuodnosa brojeva u našem numeroskopu (numerološkoj analizi ili karti) mi dolazimo do ključnih podataka koji nam daju odgovore na esencijalna pitanja ljudskog postojanja:

TKO SAM? OTKUDA DOLAZIM? KAMO IDEM?

Numerologija djeluje s ključem koji otvara naše “Novo Ja”, našim važnim djelom koji je često skriven iza izvanjskih koncepata i očekivanja koja su neispravna i nepotpuna. Naša vlastita percepcija o nama samima ograničena je našim subjektivnim stavovima koji nam prijeće jasan uvid u stupanj vlastitog razvoja. Numerologija, kao i astrologija, omogućuje nam da porinemo dublje u sebe te shvatimo svoje mjesto i ulogu u kozmičkoj drami zvanoj život.

 
Nalazite se ovdje